COTA ZERO
Revista d'arqueologia i ciencia

en español
Last updated: 
Previous page

Books distributed by Pórtico

Distribution:

Publishers


New titles 2014
New titles 2013

COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 3. MEGALITISME. ARQUITECTURA I SOCIETAT

1987 - 114 pp.   €16,95


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 4. METODES CIENTIFICS APLICATS A LA RECONSTRUCCIO PALEOAMBIENTAL DE LA PREHISTORIA

1988 - 108 pp., fig.   €16,95


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 5. PALEOANTROPOLOGIA

1989 - 120 pp., tabl., fig., fot.   €16,95


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 6. L'ARQUEOLOGIA DELS POBLATS MEDIEVALS ABANDONATS

1990 - 112 pp., fig.   €16,95


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 7. AGRICULTURA: ORIGENS, ADOPCIO I DESENVOLUPAMENT

1991 - 156 pp., fot., fig., map.   €16,95


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 8. 10 ANYS D'ARQUEOLOGIA A CATALUNYA

1992 - 114 pp., gráf., map., tabl.   €16,95


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 9. AGRICULTURA: ORIGENS, ADOPCIO I DESENVOLUPAMENT (2ªPART)

1993 - 112 pp., fig., tabl., fot.   €16,95


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 10. HABITAT I HABITACIO A LA PROTOHISTORIA DE LA MEDITERRANIA NORD-OCCIDENTAL

1994 - 160 pp., fig., fot.   €16,95


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 11. ARQUEOZOOLOGIA: ECONOMIA I SOCIETAT

1995 - 128 pp., fig., gráf., fot.   €15,70


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 12. ESTRATEGIES ALIMENTARIES EN EL PASSAT

1996 - 136 pp., fig.   €16,35


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 13. LA METALLURGIA A L'ANTIGUITAT

1997 - 128 pp., fig.   €16,35


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 14. TEORIA EN ARQUEOLOGIA

1998 - 128 pp., fig.   €16,35


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 15. ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I SOCIETAT

1999 - 128 pp., fot.   €16,35


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 16. ART RUPESTRE: INVESTIGACIO I CONSERVACIO

2000 - 176 pp., fig.   €19,00


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 17. LES RESTES LITIQUES EN CONTEXTOS ARQUEOLOGICS: ESTUDI, INTERPRETACIO I APLICACIONS

2002 - 152 pp., fig.   €19,00


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 18. MIQUEL TARRADELL. QUARANTA ANYS DE "LES ARRELS DE CATALUNYA"

2003 - 184 pp., fig., fot.   €22,35


COTA ZERO. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA, 19. PALEODEMOGRAFIA

2004 - 112 pp., fig.   €23,00