INSTITUT CATALĄ
D'ARQUEOLOGIA CLĄSSICA

en español
Last updated: 
Previous page

Books distributed by Pórtico

www.icac.net
Distribution:

Publishers


New titles 2014
New titles 2013
ALVAREZ PEREZ, A. / Y OTROS
EL MARMOR DE TARRACO. EXPLOTACIO, UTILITZACIO I COMERCIALITZACIO DE LA PEDRA DE SANTA TECLA EN EPOCA ROMANA / TARRACO MARMOR. THE QUARRYING, USE AND TRADE OF SANTA TECLA STONE IN ROMAN TIMES

978-84-936809-4-7     2009 - 106 pp., 69 lám.   € 37,00

ALVAREZ PEREZ, A. / Y OTROS
MARBLES AND STONES OF HISPANIA. EXHIBITION CATALOGUE (TEXT IN ENGLISH, CATALAN AND SPANISH)

978-84-936809-6-1     2009 - 144 pp., lám.   € 65,00

ANDREU PINTADO, J. / J. CABRERO PIQUERO / I. RODA, EDS.
HISPANIAE. LAS PROVINCIAS HISPANAS EN EL MUNDO ROMANO. RECULL DE LES PONENCIES DE LA III REUNIO DE TUDELA SOBRE HISTORIA ANTIGUA. TUDELA (NAVARRA), 18 AL 20 D'ABRIL DE 2007

978-84-936809-5-4     2009 - 547 pp., fig.   € 65,00

BELARTE, M. C. / J. NOGUERA
EL JACIMENT IBERIC DEL CASTELLOT DE LA ROCA ROJA (BENIFALLET, BAIX EBRE). GUIA ARQUEOLOGICA

978-84-937734-7-2     2010 - 63 pp., lám. col.   € 10,00

BELARTE, M. C. / R. PLANA MALLART, EDS.
EL PAISATGE PERIURBA A LA MEDITERRANIA OCCIDENTAL DURANT LA PROTOHISTORIA I L'ANTIGUITAT / LE PAYSAGE PERIURBAIN EN MEDITERRANEE OCCIDENTALE PENDANT LA PROTOHISTOIRE ET L'ANTIQUITE. ACTES DEL COL·LOQUI INTERNACIONAL. TARRAGONA, 6-8 MAIG DEL 2009 / ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL. TARRAGONE, 6-8 MAI 2009 (ABSTRACTS IN ENGLISH)

978-84-939033-9-8     2012 - 347 pp., fig.   € 46,00

BELARTE FRANCO, M. C. / J. NOGUERA GUILLEN
LA NECROPOLIS PROTOHISTORICA DE SANTA MADRONA (RIBA-ROJA D'EBRE, RIBERA D'EBRE)

978-84-934698-7-0     2007 - 122 pp., fig.   € 30,00

CARRERAS MONFORT, C. / J. GUITART I DURAN, EDS.
BARCINO I: MARQUES I TERRISSERIES D'AMFORES AL PLA DE BARCELONA

978-84-92583-45-4     2009 - 175 pp., 48 fig., 7 tabl.   € 25,00

CARRUESCO, J., ED.
TOPOS-CHORA. L'ESPAI A GRECIA, I: PERSPECTIVES INTERDISCIPLINARIES. HOMENATGE A JEAN-PIERRE VERNANT I PIERRE VIDAL-NAQUET. ABSTRACTS IN ENGLISH

978-84-937734-8-9     2010 - 128 pp., fig.   € 33,00

DUPRE, X.
OPERA SELECTA. EDS.: F. BELTRAN LLORIS, N. RAFEL FONTANALS, F. TARRATS BOU

978-84-940565-0-5     2012 - 828 pp., fig., lám, col.   € 60,00

GINESTI ROSELL, A.
EPIGRAFIA FUNERARIA D'ESTRANGERS A ATENES (SEGLES VI-IV A.C.) / DIE GRABINSCHRIFTEN DER AUSLAENDER IN ATHEN (6. BIS 4. JH. V. CHR.). ABSTRACT IN ENGLISH

978-84-939033-4-3     2012 - 402 pp., 277 fig.   € 55,00

GRAELLS FABREGAT, R.
LA NECROPOLIS PROTOHISTORICA DE MILMANDA (VIMBODI, CONCA DE BARBERA, TARRAGONA). UN EXEMPLE DEL MON FUNERARI CATALA DURANT EL TRANSIT ENTRE ELS SEGLES VII I VI A.C.

978-84-936809-0-9     2008 - 167 pp., 89 fig.   € 35,00

GUTIERREZ GARCIA MORENO, A.
ROMAN QUARRIES IN THE NORTHEAST OF HISPANIA (MODERN CATALONIA)

978-84-936809-7-8     2009 - 214 pp., 299 lám.   € 65,00

GUTIERREZ GARCIA MORENO, A. / P. LAPUENTE / I. RODA, EDS.
INTERDISCIPLINARY STUDIES ON ANCIENT STONE. PROCEEDINGS OF THE IX ASSOCIATION FOR THE STUDY OF MARBLES AND OTHER STONES IN ANTIQUITY (ASMOSIA) CONFERENCE (TARRAGONA 2009)

978-84-939033-8-1     2012 - 800 pp., fig., lám. col.     85,00


JARREGA DOMINGUEZ, R. / M. PREVOSTI
AGER TARRACONENSIS, 4. ELS ANTIGONS, UNA VIL·LA SENYORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA / ELS ANTIGONS, A HIGH STATUS VILLA IN THE CAMP DE TARRAGONA

978-84-942034-0-4     2014 - 294 pp., fig.   € 45,00

NEW TITLE, JULY 2014

JARREGA DOMINGUEZ, R. / E. SANCHEZ CAMPOY
LA VIL·LA ROMANA DEL MAS D'EN GRAS (VILA-SECA, TARRAGONA)

978-84-934698-8-7     2008 - 142 pp., 99 fig., lám. col.   € 37,00

JUFRESA, M. / M. REIG, EDS.
TA ZOIA: L'ESPAI A GRECIA, II: ELS ANIMALS I L'ESPAI

978-84-939033-3-6     2012 - 140 pp., fig.   € 27,00


KALLALA, N. / J. SANMARTI, EDS.
ALTHIBUROS I. LA FOUILLE DANS L'AIRE DU CAPITOLE ET DANS LA NECROPOLE MERIDIONALE

978-84-939033-1-2     2011 - 443 pp., fig., lám. col., despl.   € 53,00

LOPEZ VILAR, J.
LES BASILIQUES PALEOCRISTIANES DEL SUBURBI OCCIDENTAL DE TARRACO. EL TEMPLE SEPTENTRIONAL I EL COMPLEX MARTIRIAL DE SANT FRUCTUOS, 2 VOLS.

978-84-934698-3-2     2006 - 551 pp., 532 fig., despl., tabl.   € 60,00

LOPEZ VILAR, J., ED.
TARRACO BIENNAL: ACTES 1ER CONGRES INTERNACIONAL D'ARQUEOLOGIA I MON ANTIC. GOVERN I SOCIETAT A LA HISPANIA ROMANA. NOVETATS EPIGRAFIQUES. HOMENATGE A GEZA ALFOELDY. TARRAGONA, 29-30 DE NOVEMBRE I 1 DE DESEMBRE DE 2012

978-84-616-6752-9     2013 - 346 pp., fig.   € 28,00

NEW TITLE, APRIL 2014

LOPEZ VILAR, J. / L. PIÑOL MASGORET
TERRACOTES ARQUITECTONIQUES ROMANES. LES TROBALLES DE LA PLAĒA DE LA FONT (TARRAGONA)

978-84-934698-9-4     2008 - 116 pp., 106 fig., lám. col.   € 35,00

MACIAS, J. M. & AL.
PRAESIDIUM, TEMPLUM ET ECCLESIA. LES INTERVENCIONS ARQUEOLOGIQUES A LA CATEDRAL DE TARRAGONA (2010-2011). MEMORIA D'UNA EXPOSICIO TEMPORAL [TEXTO EN CATALAN, CASTELLANO E INGLES]

978-84-939033-7-4     2012 - 83 pp., fig., lám. col.   € 15,00

MACIAS, J. M. / J. J. MENCHON, EDS.
LA VIL.LA ROMANA DELS HOSPITALS (EL MORELL, TARRAGONA). UN ASSENTAMENT DE LA VIA "DE ITALIA IN HISPANIAS"

978-84-934698-6-3     2007 - 202 pp., 143 fig.   € 35,00

MACIAS I SOLE, J. M., ED.
LES TERMES PUBLIQUES DE L'AREA PORTUARIA DE TARRACO. CARRER DE SANT MIQUEL DE TARRAGONA

978-84-89936-96-6     2004 - 216 pp., 155 fig.   € 40,00

MACIAS SOLE, J. M. / A. MUÑOZ MELGAR, EDS.
TARRACO CHRISTIANA CIUITAS

978-84-939033-6-7     2013 + 267 pp., fig.   € 40,00

MAR, R.
EL PALATI. LA FORMACIO DELS PALAUS IMPERIALS A ROMA, 2 VOLS. (TEXTO + CARPETA CON PLANOS)

978-84-934698-0-1     2005 - 355 pp., 12 despl., fig.   € 60,00

NOGUERA, J.
LA CONQUESTA ROMANA DE CATALUNYA. IL·LUSTRACIONS DE F. RIART

978-84-939033-2-9     2011 - 66 pp., lám. col.   € 10,00

NOGUERA CELDRAN, J. M.
CORPUS SIGNORUM IMPERII ROMANI. ESPAŃA, I, FASC. 4: SEGOBRIGA (PROVINCIA DE CUENCA, HISPANIA CITERIOR)

978-84-940565-6-7     2012 - 436 pp. + 94 lám., 9 lám. col., 65 fig.   € 65,00

PALAHI GRIMAL, L. / J. M. NOLLA I BRUFAU
FELIX TURISSA. LA VIL·LA ROMANA DELS AMETLLERS I EL SEU FUNDUS (TOSSA DE MAR, LA SELVA)

978-84-936809-9-2     2010 - 355 pp., 4 despl., 49 lám., 218 fig.   € 48,00


PANOSA DOMINGO, M. I.
GRECIA I EGIPTE EN L'ORIGEN DEL DRAMA. EL CONTEXT SAGRAT

978-84-936809-8-5     2009 - 125 pp., 80 fig., lám. col.   € 35,00

PEÑA CERVANTES, Y.
TORCULARIA: LA PRODUCCION DE VINO Y ACEITE EN LA HISPANIA ROMANA. CATALOGO DE YACIMIENTOS ANALIZADOS EN CEDÉ

978-84-937734-1-0     2010 - 281 pp., 1 CD-R, 63 fig., lám. col.   € 65,00

PREVOSTI, M. / J. GUITART DURAN, EDS.
AGER TARRACONENSIS, 2: EL POBLAMENT

978-84-937734-5-8     2010 - 590 pp., fig., 3 despl., lám. col.   € 70,00

PREVOSTI, M. / J. LOPEZ VILAR / J. GUITART, EDS.
AGER TARRACONENSIS, 5: PAISATGE, POBLAMENT, CULTURA MATERIAL I HISTORIA. ACTES DEL SIMPOSI INTERNACIONAL / LANDSCAPE, SETTLEMENT, MATERIAL CULTURE AND HISTORY. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM

978-84-937734-3-4     2013 - 446 pp., fig.   € 45,00

NEW TITLE, FEBRUARY 2014

PREVOSTI, M. / A. MARTIN I OLIVERAS, EDS.
EL VI TARRACONENSE I LAIETA: AHIR I AVUI. ACTES DEL SIMPOSIUM

978-84-936809-2-3     2009 - 596 pp., fig.   € 45,00

ROCA ROUMENS, M. / J. PRINCIPAL, EDS.
LES IMITACIONS DE VAIXELLA FINA IMPORTADA A LA "HISPANIA CITERIOR" (SEGLES I AC - I DC)

978-84-934698-5-6     2007 - 277 pp., fig., cuadr.   € 50,00

SUBIAS, E. / P. AZARA / J. CARRUESCO / I. FIZ / R. CUESTA
THE SPACE OF THE CITY IN GRAECO-ROMAN EGYPT. IMAGE AND REALITY

978-84-939033-5-0     2011 - 222 pp., lám. col.     38,00


SUBIAS PASCUAL, E.
LA CORONA IMMARCESCIBLE. PINTURES DE L'ANTIGUITAT TARDANA DE LA NECROPOLIS ALTA D'OXIRINC (MINIA, EGIPTE)

978-84-95559-70-8     2003 - 63 pp., fig., lám.   € 15,00

VAQUERIZO GIL, D.
NECROPOLIS URBANAS EN BAETICA

978-84-472-1298-9     2010 - 368 pp., 286 fig., lám. col.   € 57,00