MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT,
BARCELONA

en español
Last updated: 
Previous page

Books distributed by Pórtico

www.museuhistoria.bcn.es
Distribution:

Publishers


New titles 2014
New titles 2013
AZARA, P., ED.
TOROS. IMATGE I CULTE A LA MEDITERRANIA ANTIGA / IMAGEN Y CULTO EN EL MEDITERRANEO ANTIGUO / BULLS: IMAGE AND CULT IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN. EXPOSICIO A BARCELONA, SALO DEL TINELL, 14.11.02-06.03.03 [TRILINGUE CATALAN/ESPAÑOL/INGLES]

978-84-932113-6-3     2002 - 421 pp., lám. col., fot.,   € 30,00

BELTRAN DE HEREDIA BERCERO, J., ED.
DE BARCINO A BARCINONA (SIGLOS I-VII). LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE LA PLAZA DEL REY DE BARCELONA

978-84-932113-0-1     2001 - 249 pp., lám. col., fig., fot.   € 24,00

BELTRAN DE HEREDIA, J. / I. FERNANDEZ DEL MORAL, EDS.
II CONGRES INTERNACIONAL SOBRE MUSEITZACIO DE JACIMENTS ARQUEOLOGICS / II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MUSEALIZACION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS. NOUS CONCEPTES I ESTRATEGIES DE GESTIO I COMUNICACIO. BARCELONA, 7, 8 I 9 D'OCTUBRE DE 2002

978-84-932113-8-7     2003 - 357 pp., 1 CD-ROM, lám. col.,   € 30,00

LUZON, J. L. / M. D. MAGALLON, EDS.
LA PRIMAVERA REPUBLICANA. MIRADES A LA PROCLAMACIO DE LA REPUBLICA. BARCELONA, 1931-1939 [CATALA-CASTELLANO]

978-84-934161-2-6     2006 - 160 pp., fot.   € 20,00

NICOLAU, A., ED.
ALIMENTS SAGRATS: PA, VI I OLI A LA MEDITERRANEA ANTIGA. CATALEG EXPOSICIO. MUSEO DE LA CIUDAD. BARCELONA, 30.6-30.9.01 [TRILINGUE: CATALAN/ESPAÑOL/INGLES]

978-84-932113-2-5     2001 - 267 pp., lám. col.   € 24,00

UBERO, L. & AL., EDS.
GAUDI I VERDAGUER. TRADICIO I MODERNITAT A LA BARCELONA DEL CANVI DE SEGLE, 1878-1912 [CATALA/CASTELLANO]

978-84-932113-3-2     2002 - 255 pp., lám. col., fot.   € 27,75


PEDRALBES. ELS TRESORS DEL MONESTIR

978-84-934161-1-9     2005 - 231 pp., lám. col.   € 30,00


QUADERNS TECNICS DE L'MHCB. CONSERVACIO I RESTAURACIO, 1 - 2005

2005 - 123 pp., lám. col.   € 18,00


QUADERNS TECNICS DE L'MHCB. CONSERVACIO I RESTAURACIO, 2 - 2007

2007 - 175 pp., fig.   € 18,00


QUARHIS. QUADERNS D'ARQUEOLOGIA I HISTORIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA, 1 - 2005

2005 - 184 pp., fig., fot., lám. col.   € 26,00


QUARHIS. QUADERNS D'ARQUEOLOGIA I HISTORIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA, 2 - 2006

2006 - 207 pp., fig., fot.,   € 26,00


QUARHIS. QUADERNS D'ARQUEOLOGIA I HISTORIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA, 3 - 2007

2007 - 260 pp., fig.   € 26,00


QUARHIS. QUADERNS D'ARQUEOLOGIA I HISTORIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA, 4 - 2008

2008 - 246 pp., fig., fot., tabl.   € 26,00


QUARHIS. QUADERNS D'ARQUEOLOGIA I HISTORIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA, 8 - 2012

2012 - 240 pp., fig., lám. col.   € 26,00

NEW TITLE, DECEMBER 2012